Barnahus Aruba

 

för barn utsatta för våld och övergrepP

Situationen på Aruba kräver vår omedelbara hjälp.
För två år sedan misshandlades två små barn, 3 och 5 år gamla, till döds av sina tonårsföräldrar. I slutet av april i år 2019 kom tre barn, 2, 3 och 6 år gamla in till sjukhuset, samtliga våldtagna av sina pappor eller farföräldrar. Deras skador var så svåra att de tillbringade mer än en vecka på sjukhuset. Detta är inte isolerade händelser utan något som sker varje vecka på Aruba.

Aruba är ett litet land i Västindien där upp till 50% av alla barn och kvinnor är utsatta för misshandel och sexuella övergrepp. Tyvärr är det ett problem som ärvs nedåt i generationer och ett stort arbete behövs för att förhindra att nya övergrepp sker. Aruba saknar idag möjligheter och rutiner för att ta hand om dessa kvinnor och barn och befinner sig i kris. UNICEF och Signs of Safety är på plats för att hjälpa till och Arubas regering har redan förändrat ett sekretesslag som tidigare skyddat förövarna till en anmälningsskyldighet för alla som arbetar med barn.

Tillsammans med alla inblandande myndigheter på Aruba, polisen, sjukvården, åklagare och socialtjänsten startar vi nu upp Västindiens första Barnahus.

Barnhus är en plats där alla berörda instanser samlas och samverkar under samma tak, utifrån barnets bästa och barnet får akut hjälp och stöd med det som behövs.
“Målet för samverkan är att tillförsäkra barn, som misstänks vara utsatta för brott, rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara fokus under processen. Barnets ska vara informerat om åtgärderna som berör hen samt ges tillfälle att uttrycka sin uppfattning och åsikter i den utsträckning och på det sätt hens mognad anger.”
Svenska gemensamma riktlinjer för alla landets Barnahus (Regeringsuppdrag Sverige)

Barnahus grundades på Island 1998 och har sedan dess spridit sig till fler än 30 länder i Europa och i Sverige har vi 35 Barnahus i olika städer.

Vad händer på ett barnahus?

Målet är att barnet ska få så bra hjälp som möjligt och inte behöva återuppleva händelsen genom att återberätta den flera gånger för olika instanser. Barnets utfrågas en gång av en speciellt för barn utbildad polis. Detta förhör filmas och observeras samtidigt av läkare, barnspykologer, åklagare och socialarbetare. Tillsammans samverkar alla berörda så att barnet får den vård och möjlighet till rättvisa som barnet har rätt till och behöver.

Det rättsliga

  • En advokat hjälper och stöttar barnet och familjen och ser till att det får medicinsk vård, att polisanmälan görs och att barnspykologer och socialen omedelbart finns närvarande snabbare. Advokaten hjälper även barnet genom den rättsliga processen.

Sjukvård

  • En specialist inom traumahealing för barn hjälper barnet att förberedas inför en medicinsk undersökning. Socialarbetaren och barnets advokat närvarar och hjälper till om barnets behöver det.

Laglig upprättese

  • Den rättsmedicinska utfrågningen av barnet utförs av en specialutbildad polis och/eller en barnpsykolog för att minska risken för åter-traumatisering av barnet. Målet med utfrågningen är att samla in mesta möjliga bevis samtidigt som man sätter barnets bästa i centrum.

EmotionalT STÖD

  • Genom att inkludera psykologer i teamen möjliggörs tidigbearbetning och läkning underlättas. Både barnet och den förälder som inte är förövare erbjuds hjälp på Barnahus och barnet känner sig tryggare och har större möjlighet att bygga upp tillit och trygghet och återhämta sig från övergreppen. Både kort- och långtidshjälp erbjuds genom specialister inom traumabearbetning och familjerådgivning.

Polis och socialtjänsten

  • I teamet som arbetar för barnets bästa finns flera poliser och socialarbetare. De agerar som länk mellan barnet på Barnahus och polismyndigeten och Socialtjänsten för framtida stöd.

SEXUella övergrepp mot barn är ett stort, globalt problem

Vi måste erkänna att detta händer även i Sverige. Enligt den dolda statistiken så är 20-25% av alla barn utsatta för övergrepp. Det betyder att minst vart 5:e barn i varje klass och på förskolan och vi måste ge dessa barn uppmärksamhet, en röst och rättvisa. Genom att TALA om detta kan vi få fler att agera.

Stötta barnen på Aruba idag. Du kan också dela vårt projekt och vår mission i dott nätverk, på din instagram och Facebook. Din röst kan göra stor skillnad, och att i detta fall belysa ett ämne som ingen vill erkänna eller tala om är ett stort steg.

Tack snälla.

life stories from SURVIVORS

Meet the brave women who have dedicated their lives to help others heal and read their life stories. We are proud to host them here in our open space, where every child and woman has a voice. And note the importance in listening and acknowledging what has happened to the child. If you are a survivor and want to share your story with us we are honored to listen to you, email us here at info@yogagirlfoundation.com.

Patricia, survivor of years of sexual abuse from early years until she was 14.
Learn more

Meet Amanda Kullenberg, survivor of 4.5 years of sexual abuse.
Learn more

Karen Mademilia-Henricus, survivor of 15 years of sexual abuse from the age of 2 to 17.
Learn more


Facts

  • 1 out of 5 children suffer from violence and sexual abuse, 20% of all children.

  • The perpetrator is often a family member, a relative or close friend to the family

  • The problem is generational and the abuser has a background of being abused as a child

  • The problem exist and is the same all over the world

  • The most important is to acknowledge that it exists and listen to the child


 

Project start

September 2019

SCOPE

Ett center för barn utsatta för våld och sexuella övergrepp

LOCATION

Aruba

GOAL

3 000 000 SEK

HEAD SPONSOR

Sponsor sökes, kontakta oss!